top of page

איש | ספר
 

הקשר בין הספרים לבעליהם נותק, בכוונת מכוון. יש מעט ספרים עם שמות, הקדשות וחתימות שחושפים את האנשים
מאחורי הספרים

שלושה אנשים מאחורי הספרים

bottom of page